Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa, Városháza 101. sz. tanácskozója (Kőszeg, Jurisics tér 8.)., nyilvános ülés

Ülés adatai
Időpont: 2016-05-10 14:24
Helyszín: Városháza 101. sz. tanácskozója (Kőszeg, Jurisics tér 8.).

Meghívó letöltése

Előterjeszétések
0. 0. 2016. költségvetés indoklás és határozat
0. 0. adósságot keletkeztető ügyletek
3. 0. 2016 évi intézményi térítési díjak
4. 0. Bölcsőde_2016_évi_intézményi térítési díj (2)

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy
Kőszeg Város és Térsége Társulása
Társulási Tanácsa
2016. február 10-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozója (Kőszeg, Jurisics tér 8.).

NAPIREND:

1. A 2016–2019. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak elfogadása
Előadó: a Társulási Tanács elnöke nevében Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdál-kodási osztályvezető

2. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetése
Előadó: a Társulási Tanács elnöke nevében Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdál-kodási osztályvezető

3. A Szociális Gondozási Központ 2016. évi intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető

4. A bölcsőde 2016. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető

A határozatképesség elérésére való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Kőszeg, 2016. február 08.

Tisztelettel:
Huber László s. k.
elnök